logo
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο χώρο του φροντιστηρίου πάντοτε στην ώρα τους η οποία είναι ακριβώς την ώρα έναρξης του μαθήματος για παράδειγμα εάν αυτή είναι 6.20 ο μαθητής πρέπει να φτάνει 6.20  ΠΟΤΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ  διότι δημιουργείται θόρυβος , όχληση και εν δυνάμει έκθεση σε κινδύνους .

2. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του σχολείου θα πρέπει να είναι κόσμιοι και προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους τόσο μεταξύ τους όσο και απέναντι στους καθηγητές τους . Οι κάθε είδους τσακωμοί και ατασθαλίες θα πρέπει να αποφεύγονται και να αναφέρονται εάν εκτραχύνονται.

3. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του φροντιστηρίου απαγορεύεται αυστηρά  να αναρριχούνται στα προστατευτικά κιγκλιδώματα όπως επίσης και να τρέχουν ανεξέλεγκτα στον προαύλιο χώρο του φροντιστηρίου διότι ο κίνδυνος ατυχήματος είναι υπαρκτός .

4.Οι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους όλα τα αναλώσιμα είδη όπως στυλό , μολυβί , γόμα κ.λ.π καθώς επίσης και τα βιβλία τους κάθε φορά .

5.Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν όπως ο χώρος του φροντιστηρίου  να μένει καθαρός και σε τάξη έτσι οτιδήποτε άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων που υπάρχουν παντού.

6.Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα αντικείμενα τους έτσι θα πρέπει να μην τα παραμελούν και τα ξεχνούν στο χώρο του φροντιστηρίου .

7. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα   στην τάξη  . Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής συλληφθεί να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο  αυτό κρατείται και επιστρέφεται στον κηδεμόνα

8. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του φροντιστηρίου ( laptops  , διαδραστικούς πίνακες  , βιντεοπροβολείς   δικτυωμένα καλώδια , μόντεμ , ενισχυτές ήχου και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις  ) έτσι η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται μόνο με την παρουσία και άδεια του υπεύθυνου καθηγητή ειδάλλως τυχόν πρόκληση  βλάβης επιβαρύνει τον μαθητή.  

9. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο του φροντιστηρίου  παρά μόνο εάν έχουν πάρει άδεια από τον καθηγητή τους ή  παρουσία των κηδεμόνων τους . Σε περίπτωση ματαίωσης  του μαθήματος ή  αδιαθεσίας του μαθητή αυτός μπορεί να φύγει από το φροντιστήριο  μόνο  μετά από σχετική επικοινωνία με τον κηδεμόνα του . Επίσης κατά τη διάρκεια διαγωνισμάτων και σε περίπτωση που ο μαθητής τελειώσει πριν από τον καθορισμένο χρόνο τότε αυτός παραμένει στην τάξη μέχρι να ολοκληρωθεί το διαγώνισμα από όλους τους μαθητές.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Διεύθυνση ή τη Γραμματεία. Για τις περιπτώσεις καθυστερημένης προσέλευσης, ή αποχώρησης νωρίτερα του κανονικού, οι μαθητές παίρνουν έντυπη άδεια από τη Δ/νση ή τη Γραμματεία, πάντα μετά από σχετική ενημέρωση από τους γονείς. Γενικά, οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες αναμονής των σχολείων μας 5’ (πέντε) λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως επίσης δεν θα πρέπει να παραμένουν στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων πριν ή μετά το μάθημα.

ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΤΕΣΤ.

Όλοι οι μαθητές διαγωνίζονται σε όλα τα επίσημα διαγωνίσματα και τα ολιγόλεπτα τέστ στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη Δ/νση. Αλλαγή ή μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές που κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ήταν άρρωστοι, ή υπήρξε πολύ σοβαρός λόγος απουσίας (πάντα κατόπιν ενημέρωσης από τους γονείς τους). Τα διαγωνίσματα που δεν απαντήθηκαν από τον μαθητή την προγραμματισμένη ημέρα, θα πρέπει να απαντηθούν σε διάστημα το πολύ τεσσάρων ημερών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών με τους εξής τρόπους:

  • παρακολουθώντας τακτικά και υπογράφοντας τα τεστ και διαγωνίσματα καθώς και το σχετικό έντυπο “progress chart“ (πίνακας προόδου) των παιδιών,
  • καθημερινά, με ενημέρωση από την Διεύθυνση, ή τις υπεύθυνες των παραρτημάτων, ή/και από τους καθηγητές στις καθορισμένες ώρες ανά εβδομάδα,
  • από τους Ελέγχους Τριμήνου (μέσα Δεκεμβρίου, μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουνίου).

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι καθηγητές/τριες προσκαλούν οι ίδιοι τους γονείς, για να συνεργαστούν πάνω σε θέματα βελτίωσης της προόδου και της απόδοσης των μαθητών.

Το σχολείο παραμένει κλειστό σε όλες τις επίσημα καθιερωμένες σχολικές αργίες του κράτους ( Χριστούγεννα Πάσχα , 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 30η Ιανουαρίου,  17η Νοεμβρίου, 1η Μάιου, Καθαρά Δευτέρα όπως επίσης και στις καθιερωμένες τοπικές γιορτές – 8 Νοεμβρίου / επέτειος Αρκαδίου)

Γιατί να μας επιλέξετε;
Αποτελέσματα μαθητών μας Επιλεγμένοι καθηγητές Μαθαίνουμε βιωματικά Σύγχρονο Περιβάλλον Ψηφιακή Τάξη Εξελισσόμαστε Αγαπάμε αυτό που κάνουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εντυπώσεις Μαθητών

Όλα τα χρόνια περάσαμε καλά!

"Όλα τα χρόνια περάσαμε καλά! Γελάσαμε , μαλώσαμε, αλλά πάνω από όλα μάθαμε ΑΓΓΛΙΚΑ!!! "

Αναστασία 14 ετών

Ι. Πατσουμας Κέντρο Ξένων Γλωσσών
5.0
2017-09-01T20:51:29+03:00

Αναστασία 14 ετών

"Όλα τα χρόνια περάσαμε καλά! Γελάσαμε , μαλώσαμε, αλλά πάνω από όλα μάθαμε ΑΓΓΛΙΚΑ!!! "

Αν θα περιέγραφα τη ζωη μου…

Αν θα περιέγραφα τη ζωη μου , δεν θα ήταν τόσο εύκολο, αν όμως περιέγραφα τις εντυπώσεις μου μετα απο έξι χρόνια αγγλικά , θα ήταν εύκλο.

Σοφία 14 ετών

Ι. Πατσουμας Κέντρο Ξένων Γλωσσών
5.0
2017-09-01T20:41:13+03:00

Σοφία 14 ετών

Αν θα περιέγραφα τη ζωη μου , δεν θα ήταν τόσο εύκολο, αν όμως περιέγραφα τις εντυπώσεις μου μετα απο έξι χρόνια αγγλικά , θα ήταν εύκλο.

Οι εντυπώσεις μου απο τα 6 χρόνια Αγγλικών…

Οι εντυπώσεις μου απο τα 6 χρόνια Αγγλικών ήταν αρκετά όμορφες και μερικές απο αυτές ήταν αξέχαστες. Αρχικά μου άρεσε που θα μάθαινα μια γλώσσα με τόση...

Νίκος 14 ετών

Ι. Πατσουμας Κέντρο Ξένων Γλωσσών
5.0
2017-09-01T20:42:25+03:00

Νίκος 14 ετών

Οι εντυπώσεις μου απο τα 6 χρόνια Αγγλικών ήταν αρκετά όμορφες και μερικές απο αυτές ήταν αξέχαστες. Αρχικά μου άρεσε που θα μάθαινα μια γλώσσα με τόση...
3
Ι. Πατσουμας Κέντρο Ξένων Γλωσσών